2. vysadková rota

2. výsadkové roty

43. výsadkové praporu Chrudim.

Tyto stránky jsme se rozhodli zřídit hned z několika důvodů. Především jsme chtěli prostřednictvím těchto stránek poskytnout základní informace o 2. výsadkové rotě. Informace, které není možné najít na oficiálních stránkách praporu, nejaktuálnější zprávy o dění na rotě, videa a fotografie z výcviku.

Dalším důvodem byla snaha nabídnout co nejlepší informace těm, kteří by v budoucnu měli zájem stát se výsadkářem 2. výsadkové roty, 43. výsadkového praporu, a nebo těm, kteří se o naší činnost pouze zajímají. Pro ně, nikoliv však výhradně, je určena sekce zabývající se naší výzbrojí a výstrojí. Pro ty, kteří by chtěli zodpovědět dotazy, na které v našich stránkách nenajdou odpověď, je tady naše fórum.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří se o činnost výsadkářů zajímáte. Vaší podpory, kterou nám vyjadřujete, si velmi ceníme. Ujišťuje nás o tom, že práci, kterou děláme, není zbytečná. velitel 2. výsadkové rota npor. Ivo Zelinka

Jaké vybavení používáme?

nože - UTON vz. 75 a Charon

pistole - Glock 17

brokovnice - Benelli M3T

samopaly - CZ Scorpion EVO 3

útočné pušky - CZ BREN 2 a CZ BREN 2

Kulomety - Minimi 5,56 mm , Minimi 7,62 mm Doporučujeme oblíbené vybavení: taktická vesta

O výsadkových rotách u nás a v Evropě

Výsadkové roty jsou speciální jednotky v ozbrojených silách, které jsou specializované na provedení výsadkových operací. Tyto jednotky jsou často součástí leteckých sil a jsou vybaveny vším potřebným pro provedení výsadkových operací. V tomto článku se budeme zabývat historií a současným stavem výsadkových rot v Česku a Evropě.

Historie výsadkových rot v Česku sahá až do druhé světové války, kdy byla vytvořena první výsadková jednotka. V roce 1954 byla založena výsadková rota u Leteckého pluku 61 v Čáslavi, která byla později přejmenována na 44. výsadkovou rotu. Tato rota byla později přemístěna do Chrudimi a dnes je součástí 43. výsadkového praporu. Další výsadkovou jednotkou v Česku je 601. skupina speciálních sil, která má výsadkovou schopnost a provádí výsadkové operace v rámci svých úkolů.

V Evropě existuje mnoho výsadkových jednotek, které jsou specializované na provedení výsadkových operací. Jednou z nejznámějších výsadkových jednotek je britská SAS (Special Air Service), která byla založena během druhé světové války a je jednou z nejrespektovanějších speciálních sil na světě. Další významnou výsadkovou jednotkou v Evropě je francouzská 13. polní výsadková rota, která byla založena v roce 1946 a která se specializuje na výsadkové operace za nepřátelskými liniemi.

Výsadkové jednotky mají velmi specifické požadavky na své vybavení a výcvik. Kromě standardní výzbroje musí být jednotky vybaveny i speciálními systémy pro výsadek, jako jsou padáky, výsadkové lano, záchranné vesty a další. Výcvik jednotek je velmi náročný a zahrnuje mnoho různých oblastí, jako jsou výsadky z letadel a vrtulníků, boj v terénu, komunikace a spolupráce se speciálními silami jiných zemí.

Výsadkové jednotky jsou významným nástrojem pro zajištění bezpečnosti a ochrany zájmů země. Jejichspěšnost je založena na schopnosti být připraveny k nasazení kdykoliv a kdekoli. Výsadkové operace jsou obvykle prováděny za účelem rychlého a překvapivého zasazení vojenské síly na nepřátelském území, kde se následně uskutečňuje vojenská akce.

Kromě výsadkových operací mohou výsadkové jednotky plnit i jiné úkoly, jako je zajištění rychlého nasazení sil pro záchranu rukojmích nebo pro podporu v případě katastrof. V poslední době se stále více výsadkových jednotek zapojuje do boje proti terorismu a jiným nekonvenčním hrozbám.

Výsadkové jednotky jsou často velmi mobilní a schopné rychlého nasazení. To je důležité pro jejich úspěšné plnění úkolů, protože výsadková operace musí být prováděna velmi rychle a účinně. Výsadkové operace jsou obvykle prováděny v tajnosti, aby nepřítel nevěděl o plánech výsadkové jednotky. Výsadkové jednotky jsou proto často velmi tajné a málo se o nich ví.

Výsadkové jednotky jsou součástí moderních ozbrojených sil a jsou velmi důležité pro ochranu zájmů země. Výsadkové jednotky musí být neustále připraveny k nasazení a musí být vybaveny nejmodernějším vybavením. Jejich výcvik musí být velmi náročný a musí zahrnovat mnoho různých oblastí. Bez výsadkových jednotek by byla ochrana zájmů země mnohem obtížnější a rizikovější.

© 2018 AMP HTML5 Template.
.